Nyt fra Skanderborg Konservative

Kære bedstemor og bedstefar

Birgitte MajgaardGalten, 43 år, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti, skriver: Der bliver flere og flere ældre, og det er jo helt fantastisk. Sikke en ressource. Bevares en vis procentdel har brug for hjælp og tilmed i længere tid end førhen, men vi har også en overflod af pensionister, der har... Læs mere

Derfor stiller jeg op

Birgitte Majgaard, Galten, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti, skriver: Jeg fik et af de rigtig gode spørgsmål en dag, hvor jeg stod på gaden iført min hvide partijakke med det grønne konservative logo på og med en stak brochurer i hånden. En mand kom forsigtig hen og spurgte, om han... Læs mere

Konservative er borgerlige

Birgitte Majgaard, Galten, på vegne af samtlige byrådskandidater for Det konservative Folkeparti i Skanderborg, skriver: For det tilfælde at andre end Carsten Bach skulle være i tvivl, så lad os her slå helt fast: Alle nuværende byrådskandidater hos Konservative Skanderborg er borgerlige og vil indgå i et borgerligt samarbejde og... Læs mere

Fremsynet planlægning savnes

Birgitte Majgaard, Galten, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti, skriver: Jeg synes, at det er fantastisk med driftige og innovative mennesker i vores område. Men som det også tydeligt fremgår af debatten, så mangler vores kommune en fremsynet helhedsplan for hele kommunen. En gennemarbejdet og offentlig plan som klart viser fremtidsplanerne... Læs mere

Kortere skoledage

Birgitte Majgaard, Galten, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti, skriver: Længere skoledage giver ikke nødvendigvis mere lærdom. Det er en lektie, som de fleste skolebørn, deres forældre og lærere desværre har måttet lære på den hårde måde ovenpå skolereformen. Skoledagene er blevet forlænget med klubaktiviteter og lektiecafeer/studietid, hvor der ikke er... Læs mere

Lokale plejehjem – også i Låsby

Birgitte Majgaard, Galten, og Thomas Cordtz, Ry, byrådskandidater for Det konservative Folkeparti, skriver: En bolig på plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser, og så vidt muligt skal der anvises plads i borgerens nærområde af hensyn til kontakten med pårørende. Konservative Skanderborg vil derfor sikre, at plejehjemmene... Læs mere

Vores unge har brug for hjælp

Birgitte Majgaard, Galten, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti I disse tider vrimler vores kommune med glade unge mennesker, der har ferie. Desværre vrimler det også med tilbud om stoffer mange af de steder, hvor de unge mennesker kommer. Naturligvis forklarer alle ansvarlige forældre deres guldklumper, at de skal holde sig... Læs mere

Vi skal have mere for vores penge

Af Birgitte Majgaard, Galten, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti Vi bor i en af landets rigeste kommuner, men det er der næppe mange borgere, der kan mærke på den service, kommunen har at tilbyde. Jeg betaler min skat med glæde, hvis ellers de penge, som jeg har arbejdet hårdt for... Læs mere

Hvad vil venstrefløjen?

Af Thomas Cordtz Konservativ spidskandidat ved kommunalvalget i Skanderborg  I valgkampen slår venstrefløjspartierne fast, at man skal “gøre det bedre”, at “det hele skal være grønnere” og at det “er vigtigt at lytte og inddrage borgerne”. Det understreges også, at det går godt i kommunen. Men lytter man faktisk til... Læs mere

Ja tak til grønne virksomheder og grøn teknologi

Tak til Jesper Daugaard, Morten Sæderup Nielsen, Torben Buhl og Jens F Bastrup for deres indlæg: Skanderborg er vandbranchens svar på Silicon Valley. I Konservative Skanderborg ønsker vi, at Skanderborg Kommune skal være Danmarks mest erhvervsvenlige samtidig med, at vi værner om vores miljø og vandressourcer. Både af hensyn til... Læs mere

Hvor skal vi hen, du? Skanderborg mangler en fremtidsplan

31. oktober 2017, 13.27 Midtjyllands Avis Af Birgitte Majgaard og Thomas Cordtz Konservative kandidater til byrådsvalget LANGSIGTET I disse dage er valgmøderne for alvor gået i gang, og igen og igen hører vi borgerne ønske en bedre og mere sammenhængende udvikling af kommunen og tidssvarende faciliteter. Der er behov for alt... Læs mere

Danmarks erhvervskommune nummer 1

Debatindlæg bragt i de lokale aviser i uge 43/44 THOMAS CORDTZ, SPIDSKANDIDAT KONSERVATIVE På vælgermøderne hører jeg til stadighed ønsker fra borgerne om en bedre og mere sammenhængende udvikling af kommunen, om bedre infrastruktur, bedre skoler, bedre omsorg og ældrepleje og tidssvarende faciliteter. Alt sammen berettigede og fornuftige ønsker, vi... Læs mere

Bevar de lokale plejehjem – Også Søndervang i Låsby

En bolig på plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser, og så vidt muligt skal der anvises plads i borgerens nærområde af hensyn til kontakten med pårørende. I Det Konservative Folkeparti vil vi derfor sikre, at plejehjemmene bevares i byer, der har en sådan størrelse, at der... Læs mere

Mere åbenhed, mere tryghed, flere muligheder

Læserbrev bragt i Midtjyllands Avis og Ugebladet Skanderborg Af Thomas Cordtz Konservativ spidskandidat i Skanderborg Kommune Tiden nærmer sig hastigt, hvor alle vælgermøderne går i gang. I den forbindelse spørges jeg ofte om, hvorfor jeg stiller op, og hvilke drømme og håb jeg har for Skanderborg Kommune. Kort fortalt vil... Læs mere

Konservative: Hvad med handicapområdet?

THOMAS CORDTZ SPIDSKANDIDAT (K) Debatindlæg bragt i de lokale aviser i uge 41/42 I Det Konservative Folkeparti ønsker vi til enhver at sikre bedste vilkår for børn ældre og udsatte; gode institutioner og skoler til børnene, god ældrepleje samt pleje af og omsorg for de borgere, der har svært ved... Læs mere

Debat: Mere velfærd – mindre administration

THOMAS CORDTZ, SPIDSKANDIDAT (K) At social- og ældrepolitik er hjerteblod for Konservative Skanderborg er ingen hemmelighed. Vi arbejder til alle tider for de bedste forhold for børn, ældre og udsatte, og det kræver en veldrevet kommune med orden i økonomien. Netop her halter det i Skanderborg Kommune. Der bruges for... Læs mere

K: Skanderborg skal være Danmarks mest erhvervsvenlige kommune

THOMAS CORDTZ, SPIDSKANDIDAT, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Skanderborg Kommune skal være Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. For arbejdspladser og vækst er lig med overskud til bedre velfærd og til skattelettelser. I de senere dage har vi kunnet læse i aviserne, at Skanderborg Kommune klarer sig godt, når det gælder om, at skabe... Læs mere