Hvad vil venstrefløjen?

Af Thomas Cordtz
Konservativ spidskandidat ved kommunalvalget i Skanderborg 

Thomas pressefoto

I valgkampen slår venstrefløjspartierne fast, at man skal “gøre det bedre”, at “det hele skal være grønnere” og at det “er vigtigt at lytte og inddrage borgerne”. Det understreges også, at det går godt i kommunen. Men lytter man faktisk til borgerne er billedet ikke altid helt så rosenrødt. Der mangler institutionspladser, investeringer i skoler og ældrepleje, hjælp til udsatte og løsninger på erhvervslivets og borgernes udfordringer med lange sagsbehandlingstider.

Det får mig til at spørge: Hvad vil venstrefløjspartierne egentlig med kommunen ud over at øge opgaverne det offentlige skal påtage sig? Og hvordan har man tænkt sig at finansiere det og samtidig have råd til kernevelfærden, når vi grundet den demografiske udvikling bliver flere ældre og flere børn i kommunen? Hvor skal pengene til det hele komme fra?

Jeg undrer mig også over, hvorfor man ikke i de forgangne fire år, hvor man har haft serveretten, ikke har gjort mere for at løse borgernes og erhvervslivets udfordringer.

I Det Konservative Folkeparti er sagen klar. Skanderborg Kommune skal drives langt bedre og med langt større fokus på den enkelte borger og kernevelfærdsområderne: Skoler, daginstitutioner, ældrepleje, erhvervsudvikling og infrastruktur.

Pengene ønsker vi at skaffe ved at styrke erhvervslivet, ved at slanke kommunens store administrationsomkostninger, ved øget konkurrenceudsættelse og ved afbureaukratisering, så vores ansatte i kommunen kan bruge deres tid på kerneopgaven i stedet for skemaudfyldning og afrapportering. Vi har viljen og har vist en vej.

Hvad vil venstrefløjen ud over mere af det samme?