Ja tak til grønne virksomheder og grøn teknologi

Tak til Jesper Daugaard, Morten Sæderup Nielsen, Torben Buhl og Jens F Bastrup for deres indlæg: Skanderborg er vandbranchens svar på Silicon Valley.

I Konservative Skanderborg ønsker vi, at Skanderborg Kommune skal være Danmarks mest erhvervsvenlige samtidig med, at vi værner om vores miljø og vandressourcer. Både af hensyn til fremtidige generationer, men også fordi en sådan indsats kan være til gavn for erhvervslivet og væksten i kommunen.

Danske virksomheder og herunder også flere virksomheder i kommunen har generelt været i stand til at honorere høje klimaambitioner, og i vidt omfang tilmed gjort en god forretning ud af det. Høje krav til eksempelvis CO2-reduktioner og miljøbeskyttelse er ikke alene godt for naturen og for befolkningen, men betyder ofte også, at danske virksomheder bringer sig i spidsen, når det gælder ny miljøteknologi. Og det kan bruges i den globale konkurrence og til fordel for Skanderborg kommune, hvis vi kan tiltrække nye, grønne virksomheder. I Konservative Skanderborg prioriterer vi netop, at kommunen til stadighed tiltrækker grønne og miljøvenlige virksomheder. For os er det helt naturligt, at udviklingen af et stærkt erhvervsliv går hånd i hånd med grønne ambitioner og herunder sikringen af vores drikkevand.

I deres indlæg nævner de fire skribenter, en række positive effekter af en erhvervspolitik målrettet vand. Alle har gjort indtryk, og vi vil derfor i vores forslag om en ny erhvervspolitik i endnu større grad indtænke, hvorledes vores vandmiljø og udviklingen og eksporten af grøn teknologi og know how kan bidrage til dette. Lad os sammen brande Skanderborg Kommune som grønt erhvervsområde.