Konservative er borgerlige

Birgitte Majgaard, Galten, på vegne af samtlige byrådskandidater for Det konservative Folkeparti i Skanderborg, skriver:

For det tilfælde at andre end Carsten Bach skulle være i tvivl, så lad os her slå helt fast: Alle nuværende byrådskandidater hos Konservative Skanderborg er borgerlige og vil indgå i et borgerligt samarbejde og støtte en borgerlig borgmester. Så har I det hermed på skrift.

At vi ikke er en del af det store borgerlige valgforbund skyldes ene og alene det faktum, at vi ønsker at få flest mulige pladser i byrådet, og som et mindre parti gøres det nu engang nemmest ved at danne valgforbund med andre mindre partier.

Det sker desværre en gang imellem, at politikere vælger at skifte parti midt i en valgperiode, og at de i stedet for at overlade deres post til partiet tager deres plads med over til det nye parti. Det er der desværre ikke noget, der forhindrer dem i. Der er det kun vælgerne, der ved det følgende valg kan dømme. Men når folk skifter parti, så det jo ofte, fordi de ikke længere er enig med deres gamle parti. Og hos Konservative Skanderborg har både generalforsamlingen, bestyrelsen og samtlige nuværende kandidater holdt fast på, at vi selvfølgelig er et borgerligt parti, der går efter et borgerligt flertal i byrådet.

Konservative Skanderborg vil arbejde for, at vi får den bedste kommune bygget på gode borgerlige værdier gennem mere åbenhed, mere tryghed og flere muligheder.