Vi skal have mere for vores penge

Af Birgitte Majgaard, Galten, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti

Vi bor i en af landets rigeste kommuner, men det er der næppe mange borgere, der kan mærke på den service, kommunen har at tilbyde.

Jeg betaler min skat med glæde, hvis ellers de penge, som jeg har arbejdet hårdt for at tjene, bliver brugt fornuftigt. Så hvis nu vores kommune høje administrationsudgifter betød, at vi fik en masse ekstra, som andre kommuners borgere ikke fik, så kunne det måske til dels forsvares, men det er langt fra tilfældet. Vores administration vokser og vokser og sparer (med byrådets accept) andre steder – på de svageste, der ikke selv kan sige fra.

Citat fra poltiken.dk: ”Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Skanderborg få penge på ældre og handicappede: 6.153 kroner pr. indbygger eller 3.265 kroner mindre end gennemsnittet. Størstedelen af disse udgifter hører under pleje og omsorg, som betegner hjælp til ældre og handicappede i plejehjem, ældreboliger og gennem hjemmeplejen. Ingen andre kommuner bruger mindre på ældre og handicappede end Skanderborg.” Fantastisk, hvis det betød, at vi fik en masse mere ud af pengene, men det er ikke den oplevelse, jeg hører om.

Samtidig så fortæller borgere, som jeg møder på vælgermøder og rundt i kommunen, om mærkværdige beslutninger taget hen over hovedet på de lokale. Skanderborgmodellen er sikkert lavet med de bedste hensigter, men sandheden er, at politikerne ikke har styr på den kommune, de er valgt til at gøre bedst mulig, og de fraskriver sig ansvaret. Derudover så giver de alt for mange – og dyre ledelseslag for stor afstand fra borgere over ansatte til ledere og byråd.

Vi har brug for et nyt byråd, der tager borgernes behov og deres skattekroner alvorligt. Stem konservativt, så vi kan få ryddet op.