K: Skanderborg skal være Danmarks mest erhvervsvenlige kommune

THOMAS CORDTZ, SPIDSKANDIDAT, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

Skanderborg Kommune skal være Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. For arbejdspladser og vækst er lig med overskud til bedre velfærd og til skattelettelser.

I de senere dage har vi kunnet læse i aviserne, at Skanderborg Kommune klarer sig godt, når det gælder om, at skabe private arbejdspladser. Over seks år er der skabt 13 procent flere private job i kommunen trods et fald i erhvervsvenlighed ifølge både DI’s og Dansk Byggeris målinger.

Nye jobs er glædeligt, men i Konservative Skanderborg mener vi, at kommunen kan og skal gøre det endnu bedre. Et aktivt og stærkt erhvervsliv er grundlaget for, at vi kan tilbyde den service og velfærd, som vi ønsker. Derfor arbejder vi for en stærk kommunal erhvervsservice, der hjælper og fremmer erhvervslivets muligheder.

Det skal være lettere at drive virksomhed i Skanderborg Kommune, og det skal være lettere at etablere sig som ny virksomhed. Kommunen skal være langt mere serviceorienteret og resultatfremmende. Det er vigtigt, at virksomhederne føler sig godt modtaget, modtager kvalificerede råd og vejledning. Kommunen skal se det som sin vigtigste opgave at fremme erhvervslivet frem for at begrænse og kontrollere det.

Konservative Skanderborg vil sikre og fastholde lave erhvervsskatter, og at dækningsafgiften forbliver på 0. Sagsbehandlingstiderne både i by og på land skal bringes ned, og så vil vi sikre, at lokalplaner lever op til nutidige og fremtidige behov. Om nødvendigt vil vi have ændret dem for at udnytte tomme erhvervsgrunde, så de ikke ligger hen.

Skanderborg Kommune kan med fordel lære af den konservative kommune Høje-Taastrup, der har arbejdet systematisk med at etablere en god servicekultur. Kommunen sigter efter at blive så erhvervsvenlig som muligt, og det har resulteret i, at Dansk Industri har kåret Høje-Taastrup som hovedstadsområdets bedste erhvervskommune.

Derudover er Høje-Taastrup Danmarksmester i jobvækst med etableringen af over 9000 nye arbejdspladser siden 2010. Det er en stigning i antallet af arbejdspladser på 33 procent, og dermed den største procentvise jobvækst i Danmark.

Skal vi se at komme i gang!

http://skanderborg.lokalavisen.dk/debat-k-skanderborg-skal-vaere-danmarks-mest-erhvervsvenlige-kommune-/Skanderborg-Lokale-nyheder/20170921/valglaeserbrev/709269926/1395