Hjælp til de svageste elever

Læserbrev fra De Konservative Jan Krogh Rasmussen, Thomas Lage Cortz og Birgitte Majgaard

Vi er glade for, at der i Skanderborg Kommunes budget for 2017 og frem er sat penge af til at højne niveauet blandt de fagligt svageste elever. Vi tror på, at den umiddelbare merudgift på sigt viser sig at være en god investering. For børn, der kommer godt igennem grundskolen, har flere muligheder både personligt og fagligt for at udvikle sig til rigtig gode borgere.

Ved afslutningen af 9. klasse i juni måned stod der i Skanderborg kommune 36 unge med et afgangsbevis med et karaktergennemsnit på under 02 i dansk og matematik. Det er der nok 36 forskellige grunde til, men der burde ikke være et eneste ungt menneske, der efter 10 års skolegang på en af vores skoler ikke kan meste de færdigheder, der skal til for at få 02. Elever fra specialskoler er ikke medregnet blandt ovenstående. Det er 30 elever fra en specialskole i Skanderborg Kommune, der har fået under 02.

Karakteren 02 gives for ”den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål”. Det vil sige, at disse 66 unge i stedet går fra skolen med karakterer, der ifølge Undervisningsministeriet ikke er acceptable. Det synes vi, er enormt trist. Både for disse unge, men så sandelig også for resten af samfundet.

Med et gennemsnit under 02 i dansk og matematik kan man ikke komme ind på en ungdomsuddannelse (med mindre man så er i stand til at bestå en særlig optagelsesprøve på eksempelvis en erhvervsuddannelse). Så efter 10 år i skole kan de her mennesker ikke selv vælge ligesom deres kammerater. Det er svært nok at vælge, men det må da være endnu sværere ikke at få lov at tage et valg.

Nu er der ordblindetest på vej, som kommer til at kunne bruges allerede fra 0. klasse, så elever ikke behøver at opgive ævred, inden der findes en forklaring på deres vanskeligheder. Det kan nok hjælpe en del. Men hvordan pengene bedst bruges, vil vi trygt overlade til de dygtige fagfolk, vi har på vores skoler.

Ingen børn uanset sociale forhold, forældres formåen, ordblindhed eller andre forhold må falde igennem nettet. Alle børn har ret til ikke bare en uddannelse, men en ordentlig uddannelse.