Lokale plejehjem – også i Låsby

Birgitte Majgaard, Galten, og Thomas Cordtz, Ry, byrådskandidater for Det konservative Folkeparti, skriver:

En bolig på plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser, og så vidt muligt skal der anvises plads i borgerens nærområde af hensyn til kontakten med pårørende. Konservative Skanderborg vil derfor sikre, at plejehjemmene bevares i byer, der har en sådan størrelse, at der i forvejen findes skoler og indkøbsmuligheder. Dette for at bevare byerne og sikre, at de ældre kan blive i deres lokalområde tæt på deres pårørende, så både familie og gamle naboer og bekendte nemt lige kan smutte ind forbi til en hyggelig snak.

Så selvfølgelig skal Søndervang i Låsby bevares.

Samtidig er vi nødt til at tage den nye virkelighed alvorligt. I dag er mange plejehjemsbeboere meget plejekrævende. Derfor skal vi sikre, at plejepersonalets tid, ekspertise og faglige viden udnyttes bedst muligt. Vi vil reducere i mængden af dokumentationsopgaver og sikre, at de ansattes tid bruges på de ældre. De ældre, der kommer på plejehjem, kan ikke alle selv svare for sig, derfor er det vigtigt for Konservative Skanderborg at styrke beboer- og pårørenderåd og sikre, at Seniorrådet aktivt inddrages i fremtidige ændringer på områder vedrørende ældreplejen.

De, der har brug for en plejebolig, har forskellige behov. Derfor skal der være en større variation i vores plejeboliger. Variationen skal afspejle den mangfoldighed, der er i vore boligbyggerier. Boligernes indretning skal sikre, at de ældre kan være selvhjulpne i størst mulige grad. Man skal have mulighed for at vælge mellem kommunale boliger og boliger, der er ejet af private/foreninger. Konservative Skanderborg vil bakke op med lokalplaner mv. om bygning af ældreboliger, seniorfællesskaber og andre boformer, alt efter kommunens ældres ønsker og behov.