Grønnere miljø

Miljø og natur

Konservative Skanderborg ønsker at bevare vores skønne natur og værne om vores miljø. Vores miljø- og naturpolitik handler om at sikre balance og sammenhæng mellem menneskers behov for plads og udvikling og naturens behov for beskyttelse.

Skanderborg Kommune byder på stor naturrigdom, og mangfoldigheden er omfattende. Vi bor i unik og smuk natur, så vi har et stort ansvar for at give vores unikke natur videre til næste generation.

Derfor vil vi hele tiden have fokus på miljøet, når der skal bygges, renoveres, ændres i vores kommune og dermed løbende optimere energiforbruget. Men det skal gøres med fornuft og ud fra reel viden, ikke ud fra lægmandsgisninger.

Vi vil sikre vore vandressourcer og rent grundvand og være med til generelt at forbedre miljøet. Vi ønsker også løbende udvikling af torve, parker, rekreative områder og grønne arealer i kommunen.

Konservative arbejder for:

  • En grøn kommune, hvor der er plads til både vild og tæmmet natur med mulighed for at komme ud i den. Samtidig skal der tages hensyn til det private erhvervsliv.

Høje klimaambitioner er en god forretning

Danske virksomheder har generelt været i stand til at honorere høje klimaambitioner, og i vidt omfang tilmed gjort en god forretning ud af det. Høje krav til eksempelvis CO2-reduktioner og miljøbeskyttelse er ikke alene godt for naturen og for befolkningen, men vil ofte også betyde, at danske virksomheder bringer sig i spidsen, når det gælder ny miljøteknologi. Og det kan bruges i den globale konkurrence til Danmarks fordel og til fordel for Skanderborg kommune, hvis vi kan tiltrække nye, grønne virksomheder. 

Vi prioriterer, at kommunen hjælper virksomheder, der gerne vil være mere miljøvenlige og at kommunen til stadighed tiltrækker grønne og miljøvenlige virksomheder.

Et godt miljø og en smuk natur også vigtig i forhold til vores turistbranche. Det kræver en fælles indsats – også på tværs af kommunerne. Vi skal sikre gode faciliteter, gode oplevelser i naturen, og så vi skal blive bedre til formidle de mange muligheder vores område byder på – både overfor turister og lokale borgere.

Rene byer

Det er borgernes ansvar at holde byerne rene. For Konservative Skanderborg er det vigtigt, at hele vores kommune fremstår som ren. En kommune, hvor der ikke flyder affald og med byer og opland og landsbyer, som ser præsentable ud. Men en ren by kommer ikke kun af at ansætte flere renholdningsmedarbejdere og sætte flere affaldsspande op. En ren by kommer af, at vi alle forstår og værdsætter vores ansvar for ikke at smide affald i naturen og på gader og stræder. At befolkningen er bevidst om ansvaret for at sikre de opvoksende generationers forståelse for dette norm- og værdisæt.

Konservative Skanderborg vil:

  • Sikre, at der er plads både til dem, der vil nyde naturens fred og ro og dem, der vil bruge naturen aktivt.
  • Arbejde for frivillige samarbejdsaftaler imellem erhverv (herunder landbrug) og kommunen på miljøområdet.
  • Værne om vores natur og miljø, grønne områder, parker og torve.
  • I større grad inddrage kontanthjælpsmodtagere i nyttejobs til at holde kommunen ren og til at rydde og holde beplantning på fx kommunale udsigtspunkter, fjerne graffiti, rengøre færdselstavler og skilte mv.
  • Fremme affaldssortering for virksomheder og private.
  • Sikre vores grundvand.
  • Sikre at kommunen vælger energi- og CO2-rigtige løsninger i kommunaltejede bygninger.
  • Arbejde for at kommunens bilpark på sigt overgår til el.
  • Tiltrække grønne virksomheder.