Konservative Skanderborg

Skanderborg kommune er Danmarks smukkeste. Skanderborg kommune skal også være Danmarks bedste at bo i, at arbejde i, at drive virksomhed i og være turist i.

Formand: Bo Zacher Nielsen

Post:
c/o Bo Zacher Nielsen
Harevej 14
8660 Skanderborg

E-mail: Bo@zacher.dk
Tlf.: 2712 9302

CVR-nummer: 32013422

Derfor stiller jeg op

Birgitte Majgaard, Galten, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti, skriver: Jeg fik et af de rigtig gode spørgsmål en dag, hvor jeg stod på gaden iført... Læs mere

Konservative er borgerlige

Birgitte Majgaard, Galten, på vegne af samtlige byrådskandidater for Det konservative Folkeparti i Skanderborg, skriver: For det tilfælde at andre end Carsten Bach skulle være... Læs mere

Kortere skoledage

Birgitte Majgaard, Galten, byrådskandidat for Det konservative Folkeparti, skriver: Længere skoledage giver ikke nødvendigvis mere lærdom. Det er en lektie, som de fleste skolebørn, deres... Læs mere

 

Det konservative Folkeparti i Skanderborg kæmper for at gøre Skanderborg kommune endnu smukkere. Vi kæmper for at skabe en kommune, hvor alle har mulighed for at skabe sig et langt og lykkeligt liv; En kommune med orden i økonomien. En kommune, der inddrager borgerne og hvor den enkelte borgers frihed vægtes højt. En kommune med et rigt erhvervsliv i vækst, med landets bedste skoler og daginstitutioner og ordentlig ældrepleje. En kommune med et rigt kulturliv – lige fra Danmarks smukkeste festival til klassisk musik og kunst. Kort sagt, en kommune hvor alle uanset alder føler sig hjemme og bidrager til fælles bedste.

Den tredje vej

Konservatismen repræsenterer hverken den hæmningsløse kapitalisme, hvor hensynet til jordens ressourcer ingen rolle spiller eller den socialdemokratiske planøkonomi. Konservatismen er den tredje vej mellem det socialdemokratiske samfunds lovjungle og liberalismens junglelov. Konservatismen ønsker at bekæmpe den socialdemokratiske tendens til at udvide statens magt så meget, at menneskets mulighed for selv at forme sin egen tilværelse bliver alt for begrænset. Den konservative tilgang til forholdet mellem menneske og samfund betegnes derfor som frihed under ansvar.

Lidt historie

Konservatismens første politiske tænker var Edmund Burke (1729-1797), der var optaget af at komme den store og stigende ulighed til livs. Burke mente, at revolutioner var af det onde og blev bannerfører for en moderne og stabil samfundsudvikling gennem reformer og gradvise forandringer med udgangspunkt i den foreliggende virkelighed.

I konservatismen er menneskets rettigheder i centrum. Den enkeltes frihed til selv at forme sin tilværelse – i respekt for andres ret til at gøre det samme – er helt central.

Forandre for at bevare At være konservativ betyder i politisk sammenhæng, at man ønsker at forbedre og forny samfundet. Men en konservativ vil altid søge at bevare det bedste af den tradition og erkendelse, vi allerede har, og bruge det som afsæt for en fremadrettet udvikling af et samfund i balance. Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti at forandre for at bevare.